Zkušební laboratoř OIS je součástí pracoviště Ústavu dopravní telematiky FD ČVUT.

Laboratoř je vybavena prvky reálného odbavovacího systému implementovaného v ČR:

  simulátorem centrálního prvku zařízení OIS (Backoffice dopravce / koordinátora),

  zkušebním prostředím pro čipové technologie,

  zkušební stolicí a to ve 4 variantních provedeních – dvě pro městskou dopravu a dvě pro příměstskou autobusovou dopravu,

  Laboratoř dále disponuje potřebnou dokumentací pro testy a certifikaci zařízení OIS (metodiky, postupy, technické specifikace a další).

V rámci dalšího rozvoje laboratoře předpokládáme vybavení laboratoře také prvky dalších odbavovacích systémů, (např. Českých drah, jakožto klíčového celosíťového osobního dopravce na železnici).

Zkušební laboratoř Vám může poskytnout následující služby:

  konzultační a poradenskou činnost v oblasti odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě,

  testování odbavovacích zařízení a pomoc zákazníkovi v průběhu procesu certifikace daného zařízení,

  samotný proces ověřování a certifikace vybraných zařízení OIS.

Laboratoř aktivně podporuje procesu standardizace v oblasti OIS.

 

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Laboratoř vznikla na základě výsledků projektu VaV č. TA02030435, který byl řešen za finanční podpory TAČR.