Laboratoř OIS, která je umístěna v prostorách Ústavu dopravní telematiky (K620), je tvořená 3 samostatnými pracovišti. Funkce každého dílčího pracoviště byla ověřena na k tomu vyvinutém funkčním vzorku.

Jedná se o následující dílčí pracoviště:

  bezkontaktních čipových karet,

  vozidlové techniky – sestává z pracoviště I. a II.,

  BackOffice.

PRACOVIŠTĚ BEZKONTAKTNÍCH ČIPOVÝCH KARET (BČK)

umožňuje mj. elektronickou personalizaci bezkontaktní čipové karty pro elektronické odbavení cestujícího.

Pracoviště BČK (dopravní karty na bázi MIFARE Desfire) sestává z potřebného HW – server HSM a čteček (bezkontaktních i kontaktních), příslušného s SW a sady testovacích klíčů (uložených v systému HSM).

Pracoviště umožňuje dále:

  vytváření aplikací na BČK,

  vytváření datových struktur,

  zápis dat do datových oblastí,

  vytváření SAM,

  čtení obsahu napersonalizovaných karet.

Hlavním účelem pracoviště je zajištění možnosti ověřování shody s příslušnými specifikacemi. Pracoviště BČK dále slouží jako podpora pro další dílčí pracoviště naší laboratoře.

PRACOVIŠTĚ BACKOFFICE (DOPRAVCE NEBO KOORDINÁTORA)

v sobě zahrnuje stěžejní subsystémy OIS, jako jsou clearing, dispečink, příprava dat do zařízení vozidlové odbavovací a informační techniky a další.

Pracoviště BackOffice disponuje speciálními SW moduly pro ověřování datových formátů (clearing, CIS, AVL) a pro ověřování komunikace mezi dispečinky dle normy CISReal.

PRACOVIŠTĚ VOZIDLOVÉ TECHNIKY

poskytuje platformu nejen k ověření funkčnosti odbavovací techniky, ale také informačních systémů umístěných ve vozidle hromadné dopravy. Pracoviště je vybaveno odbavovací a informační technikou pro příměstskou a městskou dopravu (zařízení EMTEST, Mikroelektronika, Bustec, Apex, ...).

Součástí dílčího pracoviště vozidlové techniky je mimo jiné:

  palubní počítač,

  pokladní zařízení u řidiče,

  čtečky BČK,

  hlásiče zastávek,

  vozidlový informační systém (vnější i vnitřní tabla).

Pracoviště vozidlové techniky umožňuje standardní i elektronické odbavení cestujícího prostřednictvím BČK, dobití elektronické peněženky, zobrazení informací o kartě a další funkcionality.

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Laboratoř vznikla na základě výsledků projektu VaV č. TA02030435, který byl řešen za finanční podpory TAČR.