ČVUT v Praze, Fakulta dopravní - provozovatel Laboratoře OIS.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707.

V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 22 500 studentů.

XT – Card a. s.

Činnosti společnosti jsou zaměřeny na využití bezkontaktních čipových karet pro platební a dopravní aplikace. Společnost se specializuje na multifunkční karty, které umožňují provozovat více aplikací na jedné kartě. Čipová karta použitelná pro různé účely je pro svého držitele atraktivnější a rozšiřuje tak pro vydavatele karty cílovou skupinu zákazníků.

MIKROELEKTRONIKA spol. s r. o.

je vedoucí českou společností v oblasti automatizovaných odbavovacích systémů ve veřejné přepravě osob. Byla založena dne 1. srpna 1991 a za dobu své existence si vydobyla pevné postavení na domácím trhu,
se zvyšujícím se podílem zahraničních projektů. Zařízení se značkou Mikroelektroniky denně odbaví téměř
30 milionů cestujících v bezmála 30 zemích po celém světě, především v Evropě a Jižní Americe.

ČSAD SVT Praha s. r. o.

Jsme zaměřeni především na vývoj a provozování informačních systémů pro oblast dopravy a služeb,
které s těmito činnostmi souvisejí.

V současné době jsou našimi hlavními produkty:

  rezervační a předprodejní systém AMSBUS užívá v současné době téměř 250 prodejců a všichni významní dopravci z ČR a SR,

  prodej jízdenek prostřednictvím systému AMSBUS ve vlastních předprodejních kancelářích v Praze (Florenc, Černý Most, Roztyly a Knížecí) a prostřednictvím rezervace a prodeje online,

  clearingový systém CARDS EXCHANGE provozovaný pro autobusové dopravce ve Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji, dopravce skupiny ICOM transport a. s. a Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.,

  internetový magazín o autobusové dopravě BUSportál.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD).

Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

EM TEST ČR spol. s r. o.

je výhradním dovozcem produktů EMTEST a. s. Žilina pro Českou republiku, zajišťuje jejich implementaci, servis a podporu pro zákazníky v ČR. Působí na českém trhu od roku 1995 a patří mezi nejvýznamnější dodavatele odbavovacích systémů pro veřejnou hromadnou dopravu. Je zároveň prvním dodavatelem, který začal využívat pro odbavení cestujících bezkontaktní čipové karty, a to jako elektronické nosiče předplatního jízdného i jako „elektronické peněženky“ pro úhradu jednotlivého jízdného.

V portfoliu EMTEST jsou nejen elektronické pokladny na výdej jízdenek pro PAD a komponenty odbavovacích systémů pro MHD (palubní počítače, čtečky čipových karet, tiskárny, elektronické označovače, mincovní automaty…), ale i další HW a SW komponenty umožňující výdej a personalizaci čipových karet, jejich dobíjení (obslužné předprodeje i samoobslužné automaty), přepravní kontrolu (revizorský systém) či zúčtování transakcí při vzájemném využívání čipových karet více vydavateli (systém EMCARD).

 

 

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Laboratoř vznikla na základě výsledků projektu VaV č. TA02030435, který byl řešen za finanční podpory TAČR.