Unikátní koncept laboratoře umožňuje simulovat a ověřovat vybrané procesy z reálného OIS bez rizika narušení jeho provozu, a to velmi efektivně, protože všechna měření lze provádět na jednom místě. Opakovatelnost měření je zajištěna, neboť měření probíhají v laboratorních podmínkách a dle pevně stanovených postupů. V laboratoři lze také provádět simulace různých stavů OIS, ke kterým může dojít v praxi pouze díky velice náročným specifickým podmínkám provozu v terénu.

Laboratoř v rámci své činnosti realizuje vybrané definované procesy probíhající v OIS. V rámci těchto procesů jsou definovány podrobné postupy ověřování.

BYLY VYPRACOVÁNY POSTUPY PRO REALIZACI
A OVĚŘOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PROCESŮ OIS:

  žádost a výdej karty,

  výroba bezkontaktní karty,

  nákup jízdenky nebo kupónu nebo nabití elektronické peněženky na kontaktním místě,

  kontrola jízdního dokladu,

  pořízení a zpracování transakce v odbavovací technice,

  vyčtení dat z vozidlové odbavovací techniky,

  zpracování dat v BackOffice z odbavovací techniky,

  zaslání dat z přípravy a zpracování dat do Clearingu,

  sledování stavu odbavovací techniky,

  přenos nebo synchronizace dat mezi Dispečinky,

  zobrazení a hlášení informací pro cestující.

ZÁKLADNÍ TYPY TESTŮ PROVÁDĚNÝCH V LABORATOŘI:

Ověřování technické způsobilosti HW:

  kontrola požadovaných technických specifikací
    (požadavky na napájení, fyzické, elektrické a datové vlastnosti rozhraní, krytí, ...),

  v některých případech nemusí být testované zařízení vůbec přítomno.

Funkční testy:

  ověřování předepsaných funkcí testovaných komponent OIS,

  ověřování správnosti definovaných procesů systému.

Ověřování komunikace na rozhraních:

  komunikace palubní jednotky vozidlové techniky s informačními panely,

  komunikace palubní jednotky vozidlové techniky s hlásičem pro nevidomé,

  komunikace palubní jednotky vozidlové techniky s řadičem křižovatek.

Ověřování datového formátu (XML) pro vybrané vazby:

  datová struktura bezkontaktní čipové karty vůči definovaným standardům,

  datový formát XML z vozidlové techniky do Clearingu (zaslání transakcí),

  datový formát XML z vozidlové techniky do DIS (tzv. on-line data z VT do dispečinku),

  datový formát XML mezi DIS - DIS (komunikace mezi dispečinky),

  datový formát XML z přípravy dat do vozidlové techniky (tzv. data do strojků).

Z výše uvedených základních testů je možné vytvořit širokou paletu praktických testů zařízení OIS.
Níže jsou uvedeny některé z nich.

Testy kompatibility:

  kombinace základních testů za účelem ověření požadovaných funkcí a parametrů daného zařízení
    v systému vůči referenčnímu zařízení.

Křížové testy:

  speciální případ testů kompatibility, kdy se funkčnost ověřuje vůči zařízením různých výrobců
    na definovaných procesech systému.

Testy FW/SW vybraných zařízení VT:

  kombinace základních testů za účelem ověření požadovaných funkcí a parametrů daného zařízení
    v systému po změně jeho FW/SW.

Zátěžové a výkonnostní testy:

  funkční testy za podmínek blížících se limitním podmínkám test. zařízení, ověřování výkonnostních
    parametrů testovaných komponent OIS (rychlost: čtení BČK, vystavení jízdenky, zpracování dat, ...).

Testy spolehlivosti a bezpečnosti:

  kombinace testů (funkční, zátěžové, výkonnostní) posouzení a ověření systémových parametrů
    z hlediska bezpečnosti.

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Laboratoř vznikla na základě výsledků projektu VaV č. TA02030435, který byl řešen za finanční podpory TAČR.