Laboratoř odbavovacích a informačních systémů

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní

Konviktská 20

110 00  Praha 1

Česká republika

telefon: + 420 224 359 547, +420 224 359 548

www: ois.fd.cut.cz

e-mail: ois@fd.cvut.cz

Ing. Milan Sliacky
telefon: +420 224 359 957
e-mail: sliacky@fd.cvut.cz

Ing. Mgr. Michal Jeřábek, Ph.D.
telefon: +420 224 359 611
e-mail: jerabek@fd.cvut.cz

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Laboratoř vznikla na základě výsledků projektu VaV č. TA02030435, který byl řešen za finanční podpory TAČR.